;

İntermodal Taşımacılık

İntermodal Taşımacılık

LGT Logistics olarak Tehlikeli veya Tehlikesiz tüm gaz ve likit kimyasal ürünlerini tank konteynerler ile demiryolu, denizyolu ve karayolu kombinasyonları entegre edilerek alıcıya direk teslim hizmeti vermekteyiz.

Karayolu taşımacılığına kıyasla % 77 daha az CO2 salınımı sağlayan bu sistem; başta trafik ve yakıt olmak üzere gümrük işlemleri gibi birçok alanda kolaylık sağlaması ve firmalara transit süreyi net bir şekilde bildirebilmektir.

LGT Lojistik intermodal hizmetlerini başlıca Orta Doğu, Asya, Avrupa, Africa ve Amerika bölgeleri içerisinde sürdürmektedir. Dünya çapında uzmanlaşmış acentelik ağlarıyla birlikte müşterilerinin taleplerini yerine getirmektedir.