;

Tamamlayıcı Hizmetler

Tamamlayıcı Hizmetler

Tehlikeli ve tehlikesiz likit ve kuru dökme yüklerinizi fıçı, varil, çuval ve İntermediate Bulk Container(IBC) lere aktarılması hizmetidir.

Etiketleme, ambalajlama, kap değişikliği, paketleme hizmetleri ile Müşterilerimizin ihracat ve transit ticaretlerinde önemli bir rol almaktayız. Kapalı ve açık depolama hizmeti ile müşteri maliyetlerini min. seviyeye indirmekteyiz.